Гэрээ хүчилтөрөгчөөр дүүргэе

AIRBURG SE300-Г 20 БА
ДЭЭШ ТООГООР АВАХ:

3,050,000 ₮

Стандарт суурилуулалт үнэгүй

Та манай 70101012 утас, info@sevshee.mn и-мэйл хаягуудаар холбогдож үнийн санал авах боломжтой.

*Стандарт суурилуулалт гэдэгт нэмэлт ажиллагаа, материал шаардагдахгүй үндсэн суурилуулалт орно. Ихэнх суурилуулалт стандарт суурилуулалтад багтана.

OAK 200-Г 20 БА
ДЭЭШ ТООГООР АВАХ:

2,100,000 ₮

Стандарт суурилуулалт үнэгүй

Та манай 70101012 утас, info@sevshee.mn и-мэйл хаягуудаар холбогдож үнийн санал авах боломжтой.

*Стандарт суурилуулалт гэдэгт нэмэлт ажиллагаа, материал шаардагдахгүй үндсэн суурилуулалт орно. Ихэнх суурилуулалт стандарт суурилуулалтад багтана.